zdjęcie do tekstu siostry Krysi
artykuły

Fraternia

Na Saharze, wśród beduińskich koczowników i z ich pomocą, mała siostra Magdalena spisywała Regułę życia dla rodzącej się nowej wspólnoty zakonnej. Dom. Relacje siostrzane i braterskie. Z wszystkimi. – o dialogu w Regule Małych Sióstr Jezusa pisze Krystyna Klara, Mała Siostra Jezusa.